Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej ARDENTE SOLE

Kontakt i inne informacje

Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej ARDENTE SOLE
Al. Krasińskiego 20/9
30-101 Kraków
e-mail: ardentesole@ardentesole.art.pl
tel: +48 12 421 08 36

ZBIGNIEW KONOPACKI-MACIUK – PREZES ZARZĄDU
ROMANA MACIUK-AGNEL – CZŁONEK ZARZĄDU
DOMINIKA KOSEK-TUROWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

NUMER KRS: 0000248771
NIP: 6772111760